قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه » مقالات » سامانه ی پرداخت

سامانه ی پرداخت

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل تاثیر گذار بر كيفيت خدمات ارائه شده از درگاه پرداخت اينترنتي به انجام رسيده است.
روش: پژوهش از نوع كاربردي پيمايشي ميباشد كه در استان تهران صورت پذيرفته است. جامعه آماري تحقيق مراجعين به وب
سايت و درگاه پرداخت اينترنتي شركت تجارت الكترونيك پارسيان ميباشد. اندازه نمونه ۴۰۰ نفر برآورد شده براي نمونهگيري از
CVRروش طبقاتي متناسب با اندازه استفاده شده است. وسائل جمعآوري اطلاعات، پرسش نامه ميباشد كه اعتبار محتوايي، آن با تكنيك


سامانه پرداخت

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

رقم ۹۹ % محاسبه شده و اعتباري صوري آن با توزيع ۵۰ نمونه از سوال نامه بين آزمودنيها حذف گويههاي مبهم نامفهوم از
ديدگاه آزمودنيها حاصل شد. براي اطمينان از پايايي، آلفاي كرونباخ جهت متغيرهاي قابليت اعتماد، امنيت و حريم شخصي، قابليت
۰٫۸۲۶ و ۰٫۸۲۲ محاسبه گرديد. كليه اطلاعات در پروگرام ،۰٫۷۰۲ ، دستيابي و جواب دهي انجام كار، به ترتيب مساوی با ۰٫۷۷۲
و آزمون رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. SPSS آماري
(P ≤۰/ قابليت دسدلهره و ترس ي( ۰۵ ،(P ≤۰/ امنيت( ۰۵ ،(P ≤۰/ نتايج: نتايج تحليلي پژوهش بيانگر تاثير مثبت متغيرهاي قابليت اعتماد( ۰۵
بر كيفيت خدمات شركت تجارت الكترونيك پارسيان ميباشد. (P ≤۰/ و جواب دهي( ۰۵
محدوديتها: عدم وقوف به اهميت فوايد تحقيق ازسوي پاسخگويان و عدم كنترل متغيرهاي مداخله گر مانند سرعت اينترنت.
كاربردها: پيشنهاد ارائه تدابيري عملي الكترونيكي براي بازبینی وضعيت موجود وب سايتها درگاههاي پرداخت اينترنتي در ايران.

يعني تبادل الكترونيك اسناد ،EDI تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه ۶۰ ميلادي و بر مبناي مبادله الكترونيك داده هاي
استاندارد شده از يك رايانه به رايانه ديگر، شكل گرفت كم كم در تمامي فرآيندهاي تجاري سازمانها نفوذ كرد و به مرور زمان با
ارتقاي كارايي اين فرآيند ها، بعنوان يكي از بخش هاي لاينفك تجارت درآمد. امروزه به كارگيري اينترنت به صورت تجارت الكترونيكي
و وب سايت به عنوان يك زير ساخت، مزاياي ملموس و ناملموس مختلفي دارد كه استفاده از آن بدون بررسي هاي مو شكافانه باعث
ميشود سازمانها بجاي بهره گيري از مزايايش، درگير مشكلات زيان هاي ناشي از استفاده نادرست از آن شوند. لذا تحت شرايط پر
چالش اقتصادي حاضر، مديران بايد منابع كمياب را بصورت كارا در راستاي الكترونيكي كردن تجارت خود مصرف كنند تا به
رابطه اي پايدار با مشتريان دست يابند . چنانچه شركت هايي كه كسب كار الكترونيكي دارند وب سايت تجارت الكترونيك خود را از ديد

مطلب پیشنهادی

شنایی با میز پذیرش مدرن و سفارشی تولید شده در آدینا

شنایی با میز پذیرش  مدرن و سفارشی تولید شده در آدینا : شما بعنوان مشتری وارد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *